Oxford Collocations Dictionary
sonlhu
Đã gửi: [14:46:45] 19/10/2009 Monday

Cấp bậc: Thành viên chính thức
Nhóm: Member

Tham gia: 23/08/2008
Bài gửi: 30
Oxford Collocations Dictionary là một công cụ tốt để các bạn học tiếng anh.
bạn nào muốn học có thể download về, dùng Winrar giải nén, rồi dùng một phần mềm nào có thể đọc files Iso để cài đặt (ví dụ như Alcohol 120%, PowerIso, ...
http://www.mediafire.com/file/ymqnog2nyuy/Oxford Collocations Dictionary 2nd Edition 2009.part1.rar
http://www.mediafire.com/file/omzztndyvlm/Oxford Collocations Dictionary 2nd Edition 2009.part2.rar
http://www.mediafire.com/file/m2yiyzxogml/Oxford Collocations Dictionary 2nd Edition 2009.part3.rar
http://www.mediafire.com/file/5qmmzdzbafm/Oxford Collocations Dictionary 2nd Edition 2009.part4.rar

Chúc các bạn học tốt

biengam
Đã gửi: [17:33:05] 19/10/2009 Monday

Cấp bậc: Thành viên tích cực
Nhóm: Member

Tham gia: 04/08/2008
Bài gửi: 705
Thầy cho link download phần mềm đoc luốn đi
sonlhu
Đã gửi: [21:05:44] 20/10/2009 Tuesday

Cấp bậc: Thành viên chính thức
Nhóm: Member

Tham gia: 23/08/2008
Bài gửi: 30
S đã up các phần mềm hỗ trợ lên mediafire, các bạn có thể download tại link này
http://www.mediafire.com/?sharekey=53fd8fdf1c58fa3fd0d290dca69ceb5cfc6739fb150d3a3b6d217c73094ddc3b
trong đó gồm 4 phần mềm Winrar để giải nén, IDM dễ hỗ trợ download, Alcohol, và ISO power để tạo đĩa ảo hoặc đọc files
Chúc các bạn học tốt
biengam
Đã gửi: [19:32:02] 08/11/2009 Sunday

Cấp bậc: Thành viên tích cực
Nhóm: Member

Tham gia: 04/08/2008
Bài gửi: 705
Một số link download tài liệu học anh văn thầy Sơn đưa cho tôi để gửi cho các bạn.


nbsonhd: http://www.mediafire.com/?sharekey=53fd8fdf1c58fa3fd0d290dca69ceb5c8a5dcc4bc7086d434ad239450a8c1cf1
nbsonhd: http://www.mediafire.com/?sharekey=53fd8fdf1c58fa3fd0d290dca69ceb5ccd369cc5f399b5d8a601da0f25e869f4
nbsonhd: http://www.mediafire.com/?sharekey=53fd8fdf1c58fa3fd0d290dca69ceb5c392d0479854188cc0ac99885da44e881
nbsonhd: http://www.mediafire.com/?sharekey=53fd8fdf1c58fa3fd0d290dca69ceb5c15763a6c6582df79b16e5c9d3b204475
nbsonhd: http://www.mediafire.com/?sharekey=53fd8fdf1c58fa3fd0d290dca69ceb5c41a8dbb685d90fa5759e682a8cd2154a
Thông tin trạng thái Nhảy đến chuyên mục
RSS
Forum được phát triển bởi Trung tâm thông tin tư liệu trường Đại Học Lạc Hồng - Tỉnh Đồng Nai - Năm 2007
Thông tin được truy xuất trong 0.265 giây.